29 de julio de 2009

A perspectiva amorosa"Amor, a ti me veñh’ora queixar
de mía senhor, que te faz enviar
cada u dormio sempre m’espertar
e fazme de gram coita sofredor.
Pois m’ela nom quer veer nen falar,
que me queres, Amor ?"
Fernando Esquio

A Tórtola, por me tirar sempre do maxín.
E a Manuel Rivas por convocar tantas líricas pantasmas.

(Les ofrezco la versión castellana al final)
- I -
Naquel cálido inverno austral, en torno da mesa dun café, convocáronse todas as pantasmas que a última hora decidiu meter na maleta. Foi un impulso o un instinto de supervivencia o un por “siascaso”… por si o bicho morriñento que nos inocularon aos que nacemos nesta beira a aguilloaba.
E así foi que, chegada á terra onde moraban Traucos e Pincoyas arrodeados de mar e bosques de aromos dourados, deixábase acompañar á hora do café por O’Rivas, que deitaba ao seu oído: “Que me queres amor”. Daquela prendía no limiar dunha xanela atrapada pola luz e a albura do líquido níveo que verquía o xerro de zinc de A leiteira de Vermeer, e daqueloutra leiteira -eran cuspidiñas, “dúas pingas de leite” que dicía O’Rivas-, que tiña habitado nos verdes campos do aíllado paraíso dos Comedores de patacas.
Cando daba un sorbo ao café, envisaba os ollos naqueloutra fiestra que enchía a ollada dun intenso e salgado azul do Pacífico racheado daquelas horas polo prata iridiscente do espello do mediodía. Entón albiscaba ao lonxe o barco pirata onde ían o Saxofonista Namorado cabo de Santa Marta de Lombás, o Mestre Republicano cara o paredón, e o Mero, un Tutsitala que se convertía en mariñeiro cando lembraba as aventuras transoceánicas -nunca vividas- na taberna de Sherezade. E no medio de todas aquelas pantasmas, Ela estaba, lonxe, moi lonxe, no país de Maconcón, buscando unha pedra intacta (o un castelo magrittiano suspendido no ar) antes de que o mundo xa existise.

-II-
Regresou hai tempo do cálido inverno austral e coidou atopar nestoutra beira esa pedra que gravita cunha incrible e imposible levedade no aire, esa pedra sobre a que Magritte construi un castelo e á que a forza da gravidade parece atraer inexorablemente cara a terra ou o mar, porque como o di o refrán: “As cousas caen polo seu propio peso”.Ela mira as incisións da pedra, como as enrugas da frente dun home, e, calada, esculca polo buraco dunha pechadura onde cre ver o profundo do ser, aínda que o que (aparentemente) máis luz aporte sexa a marabilla dourada da flor dun aromo.


A perspectiva amorosa, René Magritte

Pero non. Ela é teimuda, e no silencio sigue a asexar unha triloxía magritiana polo ollo da pechadura. E coida que alí, ao fondo, agachada baixo as raíces da árbore e no contorno do halo de luz que a arrodea, está a pedra intacta con aqueles marcados e profundos surcos que se revelan na parte frontal e onde a levedade parece non ter lugar. Mais, xa non sabe.

Notas:
-A leiteira de Vermeer, título dun cadro de J.Vermeer e dun conto de Manuel Rivas en Que me queres amor, edit. Galaxia, Vigo 1995
-Os comedores de patacas, cadro de Van Gogh e título dun libro de Manuel Rivas.
-O Saxofonista Namorado, personaxe do conto de Rivas Un saxo na néboa en Que me queres amor
-O Mestre Republicano, personaxe do conto A lingua das bolboretas en Que me queres amor
-O Mero, personaxe do conto O’ Mero en Ela, maldita alma, Manuel Rivas, edit. Galaxia, Vigo 1999
Les dejo unas imágenes de La lengua de las mariposas, película dirigida por José Luis Cuerda y basada en tres relatos de Manuel Rivas: La lengua de las mariposas, Un saxo en la niebla y Carmiña de Sarandón.


La perspectiva amorosa
- I -
En aquel cálido invierno austral, en torno a la mesa de un café, se convocaron todos los fantasmas que a última hora decidió meter en la maleta. Fue un impulso o un instinto de supervivencia o un por “siacaso”… por si el bicho morriñento que nos inocularon a los que nacimos en esta orilla la aguijoneaba.
Y fue así que, llegada a la tierra donde moraban Traucos y Pincoyas rodeados de mar y bosques de aromos dorados, se dejaba acompañar a la hora del café por O’Rivas que susurraba a su oído : “Que me queres amor”. Entonces se detenía en el umbral de una ventana atrapada por la luz y la albura del líquido níveo que vertía el jarro de zinc de La lechera de Vermeer y de su gemela -eran igualitas, “dos gotas de leche” que decía O’Rivas-, otra lechera que había habitado en los verdes campos del aislado paraíso de Los comedores de patatas.
Cuando daba un sorbo al café, ensimismaba la mirada en otra ventana que henchía los ojos de un intenso y salado azul del Pacífico racheado a aquellas horas por el plata iridiscente del espejo del mediodía. Era cuando avistaba en la lejanía el barco pirata donde íban el Saxofonista Enamorado hacia Santa Marta de Lombás, el Maestro Republicano hacia el paredón, y El Mero, un Tutsitala que se convertía en marinero cuando recreaba las aventuras transoceánicas -nunca vividas- en la taberna de Sherezade. Y en medio de todos aquellos fantasmas, ella estaba, lejos, muy lejos, en el país de Maconcón, buscando una piedra intacta (o un castillo magrittiano suspendido en el aire) antes de que el mundo ya existiese.

-II-
Regresó hace tiempo del cálido invierno austral y creyó encontrar en esta orilla esa piedra que gravita con una increíble e imposible levedad en el aire, esa piedra sobre la que Magritte construyó un castillo y a la que la fuerza de la gravedad parece atraer inexorablemente hacia la tierra o el mar, porque como dice el refrán: “Las cosas caen por su propio peso”.
Ella mira las incisiones de la piedra, como las arrugas de la frente de un hombre, y, callada, espía por el agujero de una cerradura donde cree atisbar lo profundo del ser, aunque lo que (aparentemente) más luz aporte sea la maravilla dorada de la flor de un aromo.
Pero no. Ella es testaruda, y en el silencio sigue observando una trilogía magritiana por el ojo de la cerradura. y piensa que allí, al fondo, oculta bajo las raíces del árbol y en el contorno del halo de luz que lo rodea, está la piedra intacta con aquellos marcados y profundos surcos que se revelan en la parte frontal y donde la levedad parece no existir. Mas, ya no sabe.

14 comentarios:

Clidice dijo...

hermoso, no leí la traducción, porque me pareció demasiado hermoso :)

Mirada dijo...

Encantoume, moito. Gracias por este bo momento.

Tórtola dijo...

Miña ruliña:

Deberei confesar que fatalmente teño moi clara a vocación de ser espectador. Toda fiestra indiscreta permite xulgar mundos, saber o que sucede máis alá do telón. Estou á expectativa como ese personaxe secundario que move os fíos das ficcións, el é o mellor notario dos pernaxes tráxicos, e ve o mar incesante que roe a súas paixóns. Por iso me namoro desa descoñecida que é, sen saberlo, intrusa nunha alma de voyeur. A mellor aventura é inventarle unha vida a esa loira tinxida que vemos nun café.

Consólame saber que para ver as cousas e ser, ata o posible, lúcido narrador hai que afastarse un pouco, como en certos cadros, a unha media distancia que os define mellor.

A remar, namorada, voume a o mar unhos días.

Luis Sevilla dijo...

¡¡¡Madre santa?!!!!

No me he enterado de nada, pero es terriblemente lírico... :):):)

Que sí me he enterado (a la quinta vez que lo he leído, en la traducción, que mis idiomas son escasos y no temo al pecado), que era broma, pero es que veo que todo es tan serio... :):)

Besos

virgi dijo...

Esa piedra que buscamos, a veces está a un palmo. Otras queda tan lejos que necesitamos media vida para dar con ella.
Y luego, nos toca descifrar sus señales, las huellas que su trayectoria ha dejado, que no son más que nuestros mismos pasos.
Shandy, un beso en el sendero

Shandy dijo...

Clidice, "ímola virando" (literalmente:"la vamos girando". Es decir, que nos vamos entendiendo). Ya ves lo que da de si conocer lenguas romances minoritarias con respecto ao chinés.
Un petó.

Shandy dijo...

Mirada, seguro que ti coñeces ben O'Rivas e non se che escapan os personaxes.
Grazas a ti.

Shandy dijo...

Carallo, Tórtola, hoxe fasme pensar. Pois traballiño que che vou dar:
Todos somos espectadores e ao mesmo tempo actores, unhas veces principais e outras secundarios, tanto nos mundos da realidade como nos da ficción que, ao cabo veñen sendo moi semellantes e con frecuencia se mesturan. O que sí é certo é que só algúns tolos se adican a levantar acta.
A narradora de “A perspectiva amorosa”, un “eu” ficcionado por esta Shandy, é unha espectadora que mira dende dúas fiestras, unha de ficción (a ventana que lle abre O’Rivas), e outra a dun café, que dá a un mar real dentro da propia fantasía. Na primeira parte sitúase “au dessus de la mêlée”. Na segunda, encara a perspectiva desde un eu subxectivo e introspectivo, pero olla cara e desde fóra. Constrúe un castelo riba dunha pedra imposible e decide qué quere ver tralo buraco da pechadura: escuridade ou luz. Cre ter ollos nictálopes.Pero é evidente que se trala porta non existise luz, non vería nada, ou se existe demasiada sabe que poderá ser cegada.
No fragmento da película de Cuerda, O saxofonista namorado ten a perspectiva dun picado, observa a moza dende arriba, toca para ela e convérsese no actor principal a vista de todos. A perspectiva dela é a dun contrapicado, parece ser unha personaxe secundaria, agachada entre as sombras das luces da festa. Pero en realidade, ela non deixa de ser a auténtica protagonista. É a provocadora das marabillosas notas do músico. Mais, quen dirixe toda a vaina é o cabrón de Boal, ese home de mirada de gume de navalla. Xa ves, todo tan laberíntico como a vida mesma.

Certo é que en todo escritor hai un bon espectador. Camiña polo mundo coa mirada atenta e as orellas abertas. É un discreto personaxe nesa súa permanente indiscreción e afición ao voyeurismo (incluso cando le).
Tomar certa distancia é conveniente, pero segundo o cadro que mires. As veces precisas de te achegar e ampliar para ver os detalles máis cativos (os restauradores utilizan lupas). Coido eu, miña rula, que hai moitas perspectivas. Hai quen prefere a omnisciencia que lle permite mover todos os fíos. Hai quen tenta inúltimente obxectivar e contemplar dende fóra para describir só o que ve. Hai quen entra na historia pero só como testemuña ou notario dos aconteceres alleos. Hai quen gusta da mirada introspectiva e furga no seu propio eu, finxindo, as máis das veces, un ficcionado afastamento que o leva a converterse nunha terceira persoa de si propio. Queda tamén o multiperspectivimo ou, incluso, a creación dos alter egos, dotados de personalidade propia, como os heterónimos pessonianos.
Hoxe está de moda a “autoficción”- o mundo virtual das bitácoras impón modelos-,que, digo eu,xa exixte dende que o home inventou a palabra. Porque no fondo, todo che é o mesmo. Inventamos e fabulamos a vida das loiras descoñecidas ou a nosa propia para verquer o que nos moe por dentro. As veces, o xogo resulta divertido; outras, desacougante.
As perspectivas son multiples e ademais pódense combinar, a materia da ficción é vasta e as combinacións do puzle verbal, infinitas. Como a vida mesma.

(Vexo que hoxe non se che esqueceu a conclusión. Miña rula, mira ao mar. Recorda o código dos mariñeiros e que a terra é redonda)

Shandy dijo...

Luis, las cosas serias hay que tomárselas como tú lo haces: con mucho humor.
Los textos literarios se interpretan desde la perspectiva de cada cual. Lo importante es qué te dice a ti, qué te sugiere. Y decir que te parece lírico, es decir mucho.
Besos con humor y gracias por el comentario.

Shandy dijo...

Virgi,encontrarla no es fácil, mantenerla en el aire es un reto, dificilísimo, y descifrar sus señales, "nuestros propios pasos" ( me gusta esa asociación) es un sinuoso y complejo camino.Exige atención, paciencia, buena disposición, esfuerzo... Es otro reto. Decía un niño:"Lo esencial es invisible a los ojos, sólo de puede ver con el corazón".
Otro beso en el cruce del sendero.

Luis Sevilla dijo...

Decir que es lírico es un hecho objetivo: cómo mezcla su vida con el arte, los cuadros, la literatura... en el fondo, es la condensación de quien ama en esencia la belleza y de quien se deja llevar por ella, de quien quiere ser belleza, en sí, a través del amor o del deseo, o de ambas cosas a la vez, aún cuando pretenda mantener cierta distancia aparentemente objetiva.

Te dije que entendí el texto, pero olvidé decir que en todas sus dimensiones... :):)

Con todo, no es un texto fácil. Sin embargo, le pasa como a las películas de David Lynch en un primer visionado, en plan: "Joder, no me he enterado de nada, pero me ha fascinado..."

Por eso lo he leído unas cinco veces... del mismo modo que vi "Terciopelo azúl" otras cinco hasta comprenderlo... y llegar hasta el final... :):)

Adoro los finales... (y el sentido del humor también... :P).

Tu texto es buenísimo.

Besos

Shandy dijo...

Luis, gracias por esa atenta lectura. Entiendo que pueda resultar difícil de entender. La primera parte es muy metaliteraria, supone conocer algunos cuentos de Rivas y ciertas claves.
La tierra de Los comedores de patatas es la misma que la de un millón de vacas.

La segunda parte... pues depende de quien lea. Los símbolos son abiertos.

Besos

Bandido dijo...

Desde un ángulo bien iluminado te leo. Te veo bien instalada, literariamente hablando -y no sólo-en esta perspectiva. Me gusta más que la que le sucede, aunque todos los besos prohibidos merezcan ser recordados.
Un directo literario, dama: Alba
http://www.los-poetas.com/a/lorca2.htm#ELEGÍA

Shandy dijo...

Bandido,gracias por la lectura y comentario. Yo te leo desde un ángulo menos iluminado,la verdad. Mi perspectiva, en este caso, parece ser más reducida que la tuya. El directo literario es muy bueno, como siempre.
Ahora encaja tú el directo (un par) que te doy:

El extraño
Alguien está a la puerta de mi casa.
Me he levantado en medio de la noche
y le espío a través de los visillos.
Alguien llama al portal, llama a mi casa,
y yo escucho sus golpes sin abrirle.
Hay alguien en la calle que se oculta
en la noche sin luna y que me llama,
alguien que no conozco, alguien extraño. [...]
Abelardo Linares


Anónima
Ni muy feliz, ni triste. Como tantas,
parecerá insensible a cuanto pueda
ocurrir a su lado. Cada día
andará iguales calles y las mismas
sombras la mirarán pasar. No habrá ninguno
capaz de distinguirla de las otras,
así, a primera vista. Cada día
se va muriendo un poco (no comulga
con esa triste rueda de molino
de la moderna mística; el trabajo,
rutinario y vulgar -bien lo comprende-
la embrutece y anula). Y qué remedio
queda. Y qué remedio.
Pero yo sé que guarda
intacta esa frescura y delicada
del corazón ardiente y una innata,
joven curiosidad. Estará sola,
como solos están los que, de un modo
u otro, son acaso diferentes.
Y no sospechará que hubo una tarde
en la que fue dictándome un poema.
Victor Botas